EUREKA: Physics and Engineering

EUREKAPhysics and Engineering - scientific journal whose main aim is to publish materials allowed to see new discoveries at the intersection of sciences.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 5 (2016)

Table of Contents

Computer Sciences and Mathematics

Andrey Solodovnikov
PDF
3-9
Petro Venherskyi, Yaryna Kokovska
PDF
9-15
Mykola Moskalets, Svitlana Teplytska
PDF
16-24
Valery Dudykevych, Blintsov Oleksandr
PDF
25-36

Fundamental and applied physics

Svitlana Gorobets, Oksana Gorobets, Yulia Chyzh, Oleksiy Kovalev, Valeriya Perizhok, Volodymyr Golub
PDF
37-43
Maxim Golyanishchev
PDF
44-49

Mechanical Engineering

Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
PDF
50-57
Igor Bokov, Natalia Bondarenko, Elena Strelnikova
PDF
58-66
Nataly Zrazhevska
PDF
67-80

Chemical Engineering

Viktoriia Prus, Nataliya Zhdanyuk
PDF
81-88