DETERMINATION OF FORMAL SIGNS FOR INDICATORS OF EFFICIENCY EVALUATION OF CONTROLLED SYSTEMS OPERATIONS

Olga Serdiuk

Abstract


Research connected with studying of efficiency assessment possibility of system operation simple model using its general model parameters and establishing of operation general model objects as efficiency formula`s formal signs is presented in the article.

To conduct research, model of controlled system was created, structure of which is implemented as software product. Peculiarity of this model is possibility of carrying out experimental study, as result of which it is possible to detect changes in parameters of number of system operations under different control regimes.

As result of research, it was established that it is impossible to make comparative assessment between operations, which conducted in different control regimes, applying quantitative characteristics of input and output operational process parameters.

During creation of converting class system model structure, concept of operation reduction to its simple general model has been used. Model of program designer provides integration of cost parameters of input and output products by means of which, opportunity for efficiency determination of operations, functioning at different control modes is investigated. Analysis of operational process estimation results has shown that operation general model objects are formal signs of operations efficiency formula.

Different modes of optimum control to which have pointed extrema of several indicators have revealed absence problem systemically reasonable verification method of applied estimated indicators regarding their use as optimization criterion.

Practical importance of this research is that using presented program designer of controlled system and cybernetic approach allow apply results of research on all types of controlled systems. It promotes the optimization issue solution in finding of optimum mode of executive systems functioning and obtaining maximum economic effect of enterprise.


Keywords


formal signs of performance indicators; operation general model; controlled system; efficiency criterion

Full Text:

PDF

References


Zhigunova, N. M.; Gerasimovoy, G. E. (Ed.) (2005). Metodologiya uluchsheniya deyatel'nosti organizatsiy na osnove protsessnogo podkhoda. Kachestvo menedzhmentai protsessnyy podkhod. Moscow: OOO «NTK «Trek», 80.

Mikhaylova, E. A. (2002). Osnovy benchmarkinga. Moscow: Yurist, 110.

Kolocheva, V. V. (2009). Otsenka effektivnosti protsessov predpriyatiya s ispol'zovaniem protsessnogo benchmarkinga. Molodoy uchenyy, 10, 147–151.

Lutsenko, I. A. (2014). A practical approach to selecting optimal control criteria. Technology Audit and Production Reserves, 2 (1 (16)), 32–35. doi: 10.15587/2312-8372.2014.23432

Kurganov, I. D. (2007). Optimal'noe upravlenie tekhnologicheskim protsessom transportirovaniya rudnoy massy putem izmeneniya natyazheniya lenty. Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy, 91, 199–203.

Basin, M., Jimenez-Lizarraga, M., Rodriguez-Ramirez, P., Rodriguez-Carreon, C. (2013). Optimal control for a polynomial system with a quadratic criterion over infinite horizon. International Journal of Systems Science, 1–12. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207721.2013.823528#preview/ doi: 10.1080/00207721.2013.823528

Nazarenko, N. V., Ladigіna, G. O. (2008). Vibir KIS pіdpriemstva: kriterіi efektivnostі (optimal'nostі). Vіsnik Krivorіz'kogo tekhnіchnogo unіversitetu, 21, 135–139.

Yurchenko, V. A., Bakhareva, A. Yu. (2011). Otsenka effektivnosti raboty fil'tra iz aktivirovannogo uglya degazatora pri ochistke gazoobraznykh vybrosov iz kanalizatsionnykh setey ot metana. Vestnik NTU «KHPI», 53, 39–44.

Den'gub, V. I., Lapshin, A. A., Fedorov, D. B. (2007). Otsenka effektivnosti okhlazhdeniya zaboynoy ventilyatsionnoy strui szhatym vozdukhom. Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy, 91, 245–248.

Udovenko, O. A. (2007). Kompleksnyi podkhod k povysheniyu effektivnosti modernizatsii elektroprivodov. Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy, 91, 151–155.

Mihajlovic, I., Strbac, N., Dordevic, P., Ivanovic, A., Zivkovic, Z. (2011). Technological process modeling aiming to improve its operations management. Serbian Journal of Management, 6 (2), 135–144. doi: 10.5937/sjm1102135m

Serdiuk, O. (2015). Criterion of identification of test steps in training and educational systems. Metallurgical and Mining Industry, 9, 605–608.

Serdiuk, O. (2016). Development of criterion for comparative assessment of executive systems functional actvity. Technology Audit and Production Reserves, 4 (3 (30)), 40–46. doi: 10.15587/2312-8372.2016.74866

Morkun, V., Tron, V. (2014). Ore preparation multi-criteria energy-efficient automated control with considering the ecological and economic factors. Metallurgical and Mining Industry, 5, 4–7.

Zheng, Y.-J., Ling, H.-F., Xue, J.-Y. (2014). Ecogeography-based optimization: Enhancing biogeography-based optimization with ecogeographic barriers and differentiations. Computers & Operations Research, 50, 115–127. doi: 10.1016/j.cor.2014.04.013

Lutsenko, I. A., Nikolaenko, N. I. (2011). Synthesis of change authority to regulate development environment controlled systems EFFLY. Technology Audit and Production Reserves, 2 (2 (2)), 20–23. doi: 10.15587/2312-8372.2011.4861

Dropbox. Available at: https://www.dropbox.com/home/Efficiency?preview=MODEL_1.xls

Lutsenko, I., Fomovskaya, E., Koval, S., Serdiuk, O. (2017). Development of the method of quasioptimal robust control for periodic operational processes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (2 (88)), 52–60. doi: 10.15587/1729-4061.2017.107542

Lutsenko, I., Fomovskaya, E., Oksanych, I., Vikhrova, E., Serdiuk, O. (2017). Formal signs determination of efficiency assessment indicators for the operation with the distributed parameters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (4 (85)), 24–30. doi: 10.15587/1729-4061.2017.91025

Serdiuk, O. (2016). Development of criterion for comparative assessment of executive systems functional actvity. Technology Audit and Production Reserves, 4 (3 (30)), 40–46. doi: 10.15587/2312-8372.2016.74866

Lutsenko, I., Vihrova, E., Fomovskaya, E., Serdiuk, O. (2016). Development of the method for testing of efficiency criterion of models of simple target operations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (80)), 42–50. doi: 10.15587/1729-4061.2016.66307

Tsirlin, A. M. (1986). Optimal'noe upravlenie tekhnologicheskimi protsessami. Moscow: Energoatomizdat, 400.

Lutsenko, I. A., Serdyuk, O. Yu., Fomovs'ka, O. V. (2016). Razrabotka dinamicheskoy modeli ekonomicheskoy operatsii. Nauchnye issledovaniya. Moscow: RusAl'yans Sova, 77–78.

Lutsenko, I. (2015). Identification of target system operations. development of global efficiency criterion of target operations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (74)), 35–40. doi: 10.15587/1729-4061.2015.38963
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2017.00428

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Olga Serdiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)