ANALYSIS OF THE SANITARY PURIFICATION OF GAS EMISSIONS FROM DUST IN THE LIME MANUFACTURE

Inna Pitak, Serhii Briankin, Oleg Pitak, Valery Shaporev

Abstract


Experimental studies have been carried out to study the effect of the location of the blade vortex from the end of the flue (the flow outflow from the flue to the separation chamber) by the value Vjmax and the determination of the optimum cross section where Vjmax is reached, and also the study of the influence of structural changes on the purification efficiency. The dependence of this swirler on the value of the tangential velocity of the gas flow at its exit from the separator is established. The cross-sections of the flue duct in which, after the swirler, the maximum values Vj, Vr are reached, the features of the dust-gas flow in the studied sections are considered. Based on the studies of the hydrodynamic situation during the flow of a rotating flow in the flue after the swirler, the possibilities of agglomeration of dust particles in the investigated zones, as well as the destruction of NOx gas impurities, are analyzed. During the operation of the reconstructed vortex dust collector, qualitative indices are attained, which confirm the expediency of the conducted studies and the expediency of reconstructing the vortex apparatus. It is proved that the installation of the blade vortex enhances the purification efficiency of the dust-gas flow in a vortex dust collector and will allow for a comprehensive purification of the exhaust gases.


Keywords


lime production; sanitary purification of gases; vortex swirler; dust agglomeration; separator

Full Text:

PDF

References


Nehadailov, A. A., Shaporev, V. P. (2010). Analiz vplyvu diametra kuskovoho materialu na otrymannia vapna vysokoi yakosti v shakhtnii pechi. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 22, 60−64.

Issledovanie protsessa obzhiga izvestnyaka polidispersnogo sostava v shakhtnoy pechi (2012). Dny Vedy–2012. Praha: Publishing House «Educational Science», 95.

Pitak, I. V., Shaporev, P. V., Shaporev, V. P., Protopopov, R. Ya. (2012). Sovershenstvovanie proizvodstva izvestnyaka v shakhtnykh pechakh. Vestnik NTU «KhPI», 26, 33–41.

Pitak, I. V., Shaporev, P. V., Shestopalov, A. V., Shaporev, V. P. (2014). Improvement of lime production in shaft furnaces. Technology Audit and Production Reserves, 6 (1 (20)), 59–63. doi: 10.15587/2312-8372.2014.34787

Batluk, V. A., Melnikov, O. B., Mirus, O. V. (2011). Zalezhnist efektyvnosti pylovlovliuvannia vidtsentrovo-inertsiinykh aparativ vid konstruktsii bunkera. Promyslova hidravlyka i pnevmatyka, 2, 44–47.

Evsa, L. M., Gubachev, V. V. (2007). Raschet polya skorostey i davleniya v vikhrevom pyleulovitele s zavikhrite lem. ONAKHT. Nauchnye raboty, 26, 275–277.

Galich, R. V., Yakuba, A. R., Sklabinskiy, V. N., Storozhenko, V. Ya. (2013). Konstruktivnoe usovershenstvovanie vikhrevykh apparatov so vstrechnymi zakruchennyami potokami. Khimichna promyslovist Ukrainy, 3, 75−83.

Batluk, V. A., Liashenyk, A. V., Basov, M. V. (2012). Rezultaty modeliuvannia protsesiv u vidtsentrovo-inertsiinykh pylovlovliuvachakh. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Seriia: Mashynobuduvannia, 66, 121−126.

Ustimenko, B. P. (1977). Protsessy turbulentnogo perenosa vo vrashhayushhikhsya techeniyakh. Alma-Ata: Nauka, 228.

Vetoshkin, A. G. (2008). Protsessy i apparaty zashhity okruzhayushhey sredy. Moscow: Vysshaya shkola, 640.

Gorlin, S. M., Slezinger, I. I. (1964). Aeromekhanicheskie izmereniya: Metody i pribory. Moscow: Nauka, 720.

Nazarenko, I. I. (2010). Prykladni zadachi teorii vibratsiinykh system. Kyiv: Slovo, 440.

Dinsmore, A. D., Crocker, J. C., Yodh, A. G. (1998). Self-assembly of colloidal crystals. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 3 (1), 5–11. doi: 10.1016/s1359-0294(98)80035-6

Chen, I.-W., Wang, X.-H. (2000). Sintering dense nanocrystalline ceramics without final-stage grain growth. Nature, 404 (6774), 168–171. doi: 10.1038/35004548

Kalinchuk, V. V. (2009). Dinamika poverkhnosti neodnorodnykh sred. Moscow: Fizmatlit, 312.

Zalc, J. M., Muzzio, F. J. (1999). Parallel-competitive reactions in a two-dimensional chaotic flow. Chemical Engineering Science, 54 (8), 1053–1069. doi: 10.1016/s0009-2509(98)00308-x
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2017.00435

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Inna Pitak, Serhii Briankin, Oleg Pitak, Valery Shaporev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)