Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Gregoriy Deynichenko, Vasyl Guzenko, Dmytro Dmytrevskyi, Vitalii Chervonyi, Tatiana Kolisnichenko, Aleksandr Omelchenko, Olga Melnik, Olga Simakova, Radion Nykyforov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)