CAPACITY ASSESSMENT OF THE SYSTEM OF GAS PIPELINES, RECEIVING AND TRANSPORTING GAS OF INLAND PRODUCTION

Petro Gorin, Dmytro Tymkiv, Viktoriia Romanova, Oleksandr Filipchuk

Abstract


Today, the majority of gas fields in Ukraine are in the final stages of development, which is characterized by a significant decrease in wellhead pressure, as well as an increased gas-water factor. As is well known, when lowering wellhead pressure arises the problem of ensuring the design capacity of the gas production system as a whole.

The main function of the gas pipeline system of the gas producing company of Ukraine is collection of gas from deposits and transport natural gas to consumers.

Taking into account the tasks of ensuring the energy independence of Ukraine, as well as the program to build up gas of its own production, the question of assessing the capacity of the gas pipeline system remains relevant, performing the function of collection and transportation.

As part of the research, the current state of the gas collection and transportation system is analyzed. The workload of gas pipeline sections in the chain from the wellhead to the consumer is investigated. As a result, it is established that the initial sections of the gas production system are fully loaded. Areas that can be recharged are identified, as a result of which it will reduce the output pressure at the wellheads and stabilize hydrocarbon production.

On the basis of the conducted research, it is revealed that one of the alternative methods of increasing the capacity of the gas production system at the initial sections is to increase the equivalent diameter and length of the system by building new gas pipelines. It is also found that the periodic cleaning of pipelines in existing parts of the system prevents the decrease in capacity.

It has been established that reducing the backpressure of the system is possible only in conjunction with unloading the system by changing the flow directions, creating centralized gas collection points, as well as retrofitting existing booster compressor stations.

The availability of data on the load on the gas transmission system will allow the gas producing company to plan the distribution of gas to areas with available free capacity, while ensuring an increase in the production of its own gas. As a result, when the gas is distributed to areas with partial load, it will prevent excessive pressure losses in the system, as well as provide optimal system operation conditions.


Keywords


capacity; gas pipeline system; operation mode; production stabilization

Full Text:

PDF

References


Parshall, J. (2012). Mature Fields Hold Big Expansion Opportunity. Journal of Petroleum Technology, 64 (10), 52–58. doi: https://doi.org/10.2118/1012-0052-jpt

Serediuk, M. V., Ksenych, A. I., Fyk, M. I. (2006). Vyznachennia propusknoi zdatnosti kilkanytkovoho hazoprovodu pry roboti z vidkrytymy peremychkamy na vkhodi i vykhodi kompresornykh stantsiy (KS). Naukovyi visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2 (14), 110–118.

Fyk, M. I., Serediuk, M. D., Andriishyn, M. P. (2007). Vyznachennia propusknoi zdatnosti hazotransportnykh system rozghaluzhenoi struktury. Naukovyi visnyk IFNTUNH, 1 (15), 94–98.

Kovalko, M. P., Hrudz, V. Ya., Mykhalkiv, V. B. (2002). Truboprovidnyi transport hazu. Kyiv: ArenaEKO, 600.

Hrudz, V. Ya., Hrudz, Ya. V., Slobodian, V. I. (2009). Kharakterystyka rezhymiv roboty kompresornykh stantsii mahistralnoho hazoprovodu. Rozvidka i rozrobka hazovykh rodovyshch, 2, 124–126.

Yakovlev, E. I., Kazak, A. S., Mihalkiv, V. B. (1984). Metodika rasscheta slozhnyh gazotransportnyh sistem s peresechennym profilem trassy. Kyiv: Soyuzproekt, 112.

Bratakh, M. I. (2012). Otsinka vplyvu vtrat tysku v systemi zboru hazu na obsiahy yoho vydobutku. Intehrovani tekhnolohii promyslovosti, 1, 73–80.

Horin, P. V., Tymkiv, D. F., Holubenko, V. P. (2017). Systematyzatsiya metodiv ochystky hazozbirnykh merezh dlia transportuvannia hazu zrilykh rodovyshch. Komunalne hospodarstvo mist, 134, 52–57.

Kasperovych, V. K., Andriyishyn, M. P., Susak, O. M. (2009). Truboprovidnyi transport hazu. Ivano-Frankivsk, 290.

Detochenko, A. V., Miheev, A. L., Volkov, M. M. (1978). Sputnik gazovika. Moscow: Nedra, 311.

Ponomarov, Yu. V., Khymka, M. P. (Eds.) (2007). Dovidnyk inzhenera dyspetcherskoi sluzhby. Kyiv, 247.

Bratakh, M., Ruzina, I., Sheina, Z. (2015). SOU 09.1-30019775-246:2015. Metodyka vyznachennia hidravlichnoho stanu hazoprovodiv systemy zboru ta transportuvannia hazu z rodovyshch PAT «Ukrhazvydobuvannia». Kyiv: PAT «Ukrhazvydobuvannia», 39.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00831

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Petro Gorin, Dmytro Tymkiv, Viktoriia Romanova, Oleksandr Filipchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)