No 3 (2019)

Table of Contents

Computer Sciences

Yevhen Hrabovskyi, Volodymyr Fedorchenko
PDF
3-12
Serhii Chalyi, Inna Pribylnova
PDF
13-19

Energy Science

Rudy Soenoko, Hastono Wijaya
PDF
20-31
Oleksandr Klymchuk, Alla Denysova, Aleksandr Shramenko, Krystyna Borysenko, Lidiia Ivanova
PDF
32-40

Engineering

Volodymyr Blintsov, Pavlo Maidaniuk, Andrii Sirivchuk
PDF
41-49
Yuriy Abramov, Yaroslav Kalchenko, Olena Liashevska
PDF
50-59
Igor Lutsenko, Аnatolii Oksanych, Olena Fomovskaya, Iryna Oksanych, Denis Mospan, Olga Serdiuk
PDF
59-68