No 6 (2019)

Table of Contents

Chemical Engineering

Vadym Kovalenko, Denis Kondratyev, Valerii Kotok, Olga Chernova, Ihor Kovalenko, Sergey Zhykovin, Viktor Ved, Volodymyr Verbitskiy
PDF
3-8

Computer Science

Muhammad Dachyar, Yadrifil Yadrifil, Idrus Fahreza
PDF
9-18
Nataliya Kablak, Jolana Golik, Iryna Kutsyna, Nadia Kis, Yevgeniy Vodovozov, Oleksii Palant
PDF
19-34
Nataliia Lazebna, Yuliya Fedorova, Mariia Kuznetsova
PDF
34-42
Oksana Mulesa, Vitaliy Snytyuk, Ivan Myronyuk
PDF
43-50
Victor Skuratov, Konstantin Kuzmin, Igor Nelin, Mikhail Sedankin
PDF
50-56

Engineering

Ibrahim Abulfaz Gabibov, Rabiya Seydulla Nadjafkulieva, Sevinj Malik Abasova
PDF
57-62
Ivan Kulbovskyi, Oleksandr Bakalinsky, Olena Sorochynska, Vitalii Kharuta, Halyna Holub, Pavel Skok
PDF
63-72

Mathematics

Lev Raskin, Oksana Sira, Tetiana Katkova
PDF
73-82

Mechanical Engineering

Jesus E. Fierro P., J. Alfonso Pamanes G., Victor De-Leon-Gomez
PDF
83-94