2020

Article in Press

Table of Contents

Mathematical Sciences

Ekaterina Gribanova
PDF

Fundamental and applied physics

Iryna Shvedchykova, Inna Melkonova, Julia Romanchenko
PDF

Computer Sciences

Ivan Demydov, Najm Ahmad Baydoun, Mykola Beshley, Mykhailo Klymash, Oleksiy Panchenko
PDF
Yevhen Hrabovskyi, Natalia Brynza, Olga Vilkhivska
PDF
Hennadii Khudov, Igor Ruban, Oleksandr Makoveichuk, Hennady Pevtsov, Vladyslav Khudov, Irina Khizhnyak, Sergii Fryz, Viacheslav Podlipaiev, Yurii Polonskyi, Rostyslav Khudov
PDF

Engineering

Ibrahim Abulfaz Habibov, Sevinj Malik Abasova
PDF