No 5 (2016)

Table of Contents

Computer Sciences and Mathematics

Andrey Solodovnikov
PDF
3-9
Petro Venherskyi, Yaryna Kokovska
PDF
9-15
Mykola Moskalets, Svitlana Teplytska
PDF
16-24
Valery Dudykevych, Blintsov Oleksandr
PDF
25-36

Fundamental and applied physics

Svitlana Gorobets, Oksana Gorobets, Yulia Chyzh, Oleksiy Kovalev, Valeriya Perizhok, Volodymyr Golub
PDF
37-43
Maxim Golyanishchev
PDF
44-49

Mechanical Engineering

Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
PDF
50-57
Igor Bokov, Natalia Bondarenko, Elena Strelnikova
PDF
58-66
Nataly Zrazhevska
PDF
67-80

Chemical Engineering

Viktoriia Prus, Nataliya Zhdanyuk
PDF
81-88