No 6 (2016)

Table of Contents

Chemical Engineering

Olga Haidai, Vladimir Pilyavskiy, Yevgenij Shelud’ko, Yevgenij Polunkin
PDF
3-10
Nataliia Khimach, Vitaly Yevdokymenko, Ievgen Polunkin
PDF
11-18
Yaroslav Yakymechko, Myroslav Sanytsky, Bohdan Chekanskyi
PDF
19-28

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
29-36
Ganna Shchutska
PDF
37-45
Kateryna Kostyk
PDF
46-52

Mechanical Engineering

Grigoriy Zrazhevsky, Vera Zrazhevska
PDF
53-58

Energy

Anatoly Nadtoshy
PDF
59-64