No 4 (2017)

Table of Contents

Chemical Engineering

Lolita Marynchenko, Viktor Marynchenko, Mariana Hyvel
PDF
3-10
Yulia Kharybina, Yaroslav Pitak
PDF
11-17

Energy

Oleg Burdo, Valentyna Bandura, Aleksandr Zykov, Igor Zozulyak, Julia Levtrinskaya, Elena Marenchenko
PDF
18-24
Vladimir Andreychuk, Yaroslav Filyuk
PDF
25-32

Material Science

Nikolai Kobasko, Anatolii Moskalenko, Petro Lohvynenko, Volodymyr Dobryvechir
PDF
33-41

Mathematics

Rashad Sirac Mammadov, Sardar Yusub Qasimov
PDF
42-48

Mechanical Engineering

Larysa Yuzevych, Ruslan Skrynkovskyy, Bohdan Koman
PDF
49-60
Andrii Karpash, Andrii Oliinyk
PDF
61-72