No 1 (2018)

Table of Contents

Energy

Oleksandr Klymchuk, Alla Denysova, Gennadiy Balasanian, Saad Aldin Alhemiri, Krystyna Borysenko
PDF
3-11

Chemical Engineering

Anatoliy Danylkovych, Sergiy Bilinskiy, Yiliia Potakh
PDF
12-18

Mechanical Engineering

Aleksandr Kuznetzov, Vladislav Skurikhin, Vyacheslav Shavkun
PDF
19-28

Mathematics

Valerii Samsonkin, Valerii Druz’, Albert Feldman
PDF
29-38

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
39-46

Computer Science

Serhiy Mashkovskyi
PDF
47-56
Svitlana Terenchuk, Bohdan Yeremenko, Serhii Kartavykh, Oleksandr Nasikovskyi
PDF
56-62
Oksana Pedchenko, Svitlana Lunova
PDF
63-72

Engineering

Ivan Nazarenko, Oleksandr Luhovskyi, Iryna Bernyk, Anatoly Svіdersky
PDF
73-86