No 3 (2018)

Table of Contents

Computer Sciences

Masuma Mammadovа, Zarifa Jabrayilova
PDF
3-11
Anatoliy Shakhov, Varvara Piterska
PDF
12-20

Energy Science

Mykola Kosterev, Volodymyr Litvinov
PDF
21-32

Engineering

Andrii Kyrychok
PDF
33-41

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
42-51

Mechanical Engineering

Oleg Krol, Petko Tsankov, Volodymyr Sokolov
PDF
52-58
Dmitry Tatievskyi
PDF
59-66