No 4 (2018)

Table of Contents

Engineering

Iegor Dymko
PDF
3-13
Oleg Krol, Volodymyr Sokolov
PDF
14-20
Gregoriy Deynichenko, Vasyl Guzenko, Dmytro Dmytrevskyi, Vitalii Chervonyi, Tatiana Kolisnichenko, Aleksandr Omelchenko, Olga Melnik, Olga Simakova, Radion Nykyforov
PDF
21-28

Computer Sciences and Mathematics

Viktor Levykin, Oksana Chala
PDF
29-35
Alexander Zhyrytovskyi
PDF
35-42

Material Science

Volodymyr Gots, Petr Palchyk, Oksana Berdnyk
PDF
43-48

Mathematical Sciences

Igor Filippenko
PDF
49-58