No 3 (2016)

Table of Contents

Mechanical Engineering

Gennadii Martynenko
PDF
3-12

Material Science

Аlla Garbuz, Pavel Bilym, Denis Zubenko
PDF
13-16

Chemical Engineering

Nikolai Kobasko, Anatolii Moskalenko, Petro Lohvynenko, Larisa Karsim, Sergii Riabov
PDF
17-24
Sergey Shabratsky, Vitaliy Storogenko
PDF
25-30

Computer Sciences and Mathematics

Olha Blagodir, Каteryna Zolotukhina, Bogdan Kushlyk, Olena Velychko
PDF
31-37
Tamara Savchuk, Andrii Kozachuk
PDF
38-45
Sergiy Ivanyuta
PDF
46-55

Chemical Science

Gregoriy Deinychenko, Olha Yudicheva
PDF
56-62