No 6 (2018)

Table of Contents

Chemical Engineering

Suresh Aluvihara, Jagath K. Premachandra
PDF
3-11

Computer Science

Alexander Laktionov
PDF
12-21
Alexander Timinsky, Illia Marushchak
PDF
21-28
Oksana Chala
PDF
28-35
Serhii Chalyi, Ievgen Bogatov
PDF
35-40

Energy

Andriy Lysyy, Vitaliy Kotenko, Stanislav Yakovtsev
PDF
41-47

Engineering

Vadim Dotsenko, Viktoria Boichuk, Vadym Fedorenko, Yevhenii Tsybulskyi
PDF
48-53

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
54-62