COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS IN THE LOCALY ADVANCED BREAST CANCER FORMS AFTER SYSTEM AND INTRALYMPHATIC POLYCHEMOTHERAPY

Yuriy Dumanskiy, Oleksandr Bondar, Oleksandr Tkachenko, Evhenii Stoliachuk, Vasilii Ermakov

Abstract


In recent years, breast cancer (BC) is the most common cancer pathology and the most common cause of disability among women in developed countries. Finding the most effective ways of interaction between the patient and the doctor creates the preconditions for the necessary analysis of the treatment process from an objective and subjective point of view. Therefore, an important indicator to be taken into account is the quality of life of a patient.

To compare the indicators of a comprehensive assessment of the quality of life of patients to the adverse locally advanced forms (LA) of breast cancer before and after systemic intravenous polychemotherapy (SPCTx) and selective endolymphatic polychemotherapy (ELPCTx) in neoadjuvant mode.

The study was conducted on the basis of a random analysis of outpatient cards from 112 patients with LA BC T4A-DN0-3M0 who received a comprehensive antitumor treatment on the basis of the Donetsk regional antitumor center and the University Clinic of the Odessa National Medical University from 2000 to 2017, which was proposed a questionnaire at various stages of preoperative treatment. The first (control) group consisted of 65 patients (58 %) with inoperable forms of LA BC, which was performed in neoadjuvant mode by SPCTx. The second (study group) included 47 patients (42 %) with inoperable forms of LA BC, which was performed as a neoadjuvant course ELPCTx.

According to the integral indicators of quality of life and quality of health between patients in the control and study groups, there was no statistically significant difference. In a detailed analysis of the indicators of symptomatic scales, the difference between the groups did not exceed the critical. Based on the results of a study conducted among patients receiving endolymphatic chemotherapy in a neoadjuvant mode, the subjective evaluations of treatment in absolute numbers have better reference values without statistical superiority.

The study of the integrative indicator of quality of life and its discrete elements is an ergonomic and economical means of heuristic assessment of the health of patients in order to further develop more rational and convenient ways of solving urgent issues of modern oncology by increasing compliance and finding a compromise between the physician and the patient.


Keywords


locally advanced breast cancer; complex treatment; endolymphatic polychemotherapy; systemic polychemotherapy; quality of life

Full Text:

PDF

References


Aksel, E. M. (2006). Zlokachestvennyie novoobrazovaniya molochnoy zhelezyi: sostoianie onkologicheskoy pomoschi, zabolevaemost i smertnost. Mammologiya, 1, 9–13.

Putyrskiy, L. A., Putyrskogo, Yu. L. (Eds.) (2008). Dobrokachestvennyye i zlokachestvennyye zabolevaniya molochnoy zhelezy. Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo, 336.

Gantsev, Sh. Kh. (2015). Rak molochnoy zhelezy. Moscow: GEOTAR-Media, 142.

Khaylenko, V. A., Komov, D. V. (2015). Onkomammologiya. Moscow: MEDpress-inform, 328.

Chen, U. I., Uordli, E. (Eds.) (2009). Rak molochnoy zhelezy. Moscow: Rid Elsiver, 208.

Laktionov, K. P., Blokhin, S. N. (2008). Rekonstruktivnyye operatsii pri rake molochnoy zhelezy. Moscow: GEOTAR-Media, 128.

Semiglazov, V. F., Semiglazov, V. V., Kletsel, A. E. (2008). Neoadyuvantnoye i adyuvantnoye lecheniye raka molochnoy zhelezy. Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo, 288.

Gabka, K. Dzh., Bomert, K. (2010). Plasticheskaya i rekonstruktivnaya khirurgiya molochnoy zhelezy. Moscow: MEDpress-inform, 360.

Semiglazov, V. F., Semiglazov, V. V. (2014). Rak molochnoy zhelezy. Biologiya. mestnoye i sistemnoye lecheniye. Moscow: Spetsialnoye izdatelstvo meditsinskikh knig, 352.

Sedakov, I. E. (2004). Morfologichni kriteriy diagnostiki, otsinka efektivnosti i prognoz pri kombinovanomu likuvanni mistsevo poshirenogo pervinno neoperabelnogo raku molochnoiy zalozi. Ukr. med. almanah, 7 (3), 133–137.

Bondar, А. V., Sedakov, I. E., Shlopov, V. G. (2005). Pervinno neoperabelniy rak molochnoiyi zalozi. Donetsk: Kashtan, 348.

Kit, O. I., Gevorkyan, Yu. A., Soldatkina, N. V. (2011). Organosokhranyayushcheye lechenye raka molochnoy zhelezy. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 400.

Aleksey, V. (2012). Organosokhranyayushcheye lecheniye bolnykh rakom molochnoy zhelezy. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 136.

Kuklin, I. (2012). Optimizatsiya khirurgicheskogo lecheniya pri opukholyakh molochnoy zhelezy. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 208.

Shivilov, E. (2011). Rak Molochnoy Zhelezy. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 200.

Cherenkov, V., Tverezovskiy, S., Petrov, A. (2013). Opukholi molochnoy zhelezy. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 168.

Tarabrina, N. V., Vorona, O. A., Kurchakova, M. S., Padun, M. A., Shatalova, N. E. (2010). Onkopsikhologiya. Moscow: Institut psikhologii RAN, 176.

Shalimova, S. O. (Ed.) (2012). Rak v Ukrayini, 2010–2011. Zahvoryuvanist, smertnist, pokazniki diyainosti onkologichnoiy sluzhbi. Biuleten natsionalnogo kantser-reestru Ukraiyini. Kyiv, 13, 51.

Davydov, M. I., Gantsev, Sh. Kh. (2013). Onkologiya. Moscow: GEOTAR-Media, 920.

Ionova, T. I., Novik, A. A., Suhonos, Yu. A. (1998). Kachestvo zhizni onkologicheskih bolnyih. Voprosi onkologii, 44 (6), 749–752.

Novik, A. A., Ionova, T. I., Kaynd, P. (1999). Kontseptsiya issledovaniya kachestva zhizni v meditsine. Saint Petersburg: Elbi, 140.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5679.2018.00693

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Yuriy Dumanskiy, Oleksandr Bondar, Oleksandr Tkachenko, Evhenii Stoliachuk, Vasilii Ermakov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5679 (Online), ISSN 2504-5660 (Print)