No 5 (2019)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Kateryna Voitsekhovska, Leonid Voronkov
PDF
3-11
Tymur Ravshanov, Ganna Zaychenko, Kateryna Zhemerova, Volodymyr Zaychenko, Olena Ruban
PDF
12-20

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Olena Dolzhykova, Ludmila Maloshtan
PDF
21-27
Natali Zakharko, Rita Sahaidak-Nikitiuk, Nataliya Demchenko
PDF
27-33
Liliia Hala, Hanna Panfilova
PDF
34-43
Alla Nemchenko, Viktoriya Nazarkina, Yuliia Kurylenko, Nataliia Teterych, Lyubov Tereschenko
PDF
44-51
Yevgen Mykhalchenko, Kateryna Aleksandrova, Oleksandr Shkoda, Yevgen Pruglo
PDF
52-58