No 6 (2019)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Olga Belousova, Nataliia Kirianchuk, Tetiana Zimnytska
PDF
3-8
Denys Volynskyi, Ihor Vakaliuk
PDF
9-14
Oleksandr Udod, Hanna Voronina
PDF
15-21
Valerii Ivanov, Маriia Kolesnyk
PDF
22-29
Mykola Lyzohub, Marine Georgiyants, Kseniia Lyzohub
PDF
29-34
Valeriy Ivanov, Tetiana Onyshchuk
PDF
35-41
Kateryna Ponomarova
PDF
41-48
Ivan Tverdovsky, Ivan Tutrin, Oleg Tarabrin
PDF
49-59
Sergiy Chetverikov, Svitlana Zavoloka, Viacheslav Onyshchenko, Mykhailo Chetverikov, Valeriia Chetverikova-Ovchynnyk
PDF
59-65
Grigorii Ursol, Alexandr Skrypnyk, Olha Vasylenko
PDF
65-71

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Liliia Hala
PDF
72-82