No 1 (2020)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Yuri Vinnyk, Vadym Vlasenko, Anna Baranova
PDF
3-9
Volodymyr Shaprynskyi, Viktor Makarov, Vasylysa Suleimanova, Yevhen Shaprynskyi, Stepan Skalskyi
PDF
10-14
Svetlana Dzhoraeva, Nataliya Sobol, Helen Ivantsova
PDF
15-21
Maryna Kochuieva, Hanna Tymchenko, Ivan Hrek, Yulia Zaikina
PDF
21-27
Aleksey Oparin, Anton Kudriavtsev, Anatoliy Oparin
PDF
27-34
Khrystyna Levandovska
PDF
34-39
Ekaterina Lipakova, Oleksandr Bilchenko, Olena Vysotska, Liubov Rysovana
PDF
40-47
Iryna Mezhiievska, Valerii Ivanov, Valentyn Maslovskyi
PDF
47-54

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Mykola Mikhaylovich Verkholyuk, Ruslan Peleno, Iaromyr Turko
PDF
55-60