No 5 (2016)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Anna Cherkasova, Olexander Kuryata
PDF
3-12
Ashot Gevorkyan, Ilya Lumpov, Armen Avakyan
PDF
13-16
Maxim Zak, Lyudmila Pasiyeshvili
PDF
17-22
Volodymyr Ivashchenko, Igor Kalabukha, Oleg Khmel, Evgeniy Maetniy, Ruslan Veremeenko
PDF
23-31
Ivanna Koshel
PDF
32-37
Svetlana Liubarets
PDF
38-43
Tatiana Liadova
PDF
44-49
Lidia Mykolyshyn, Zoriana Piskur
PDF
50-58