No 6 (2016)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Elena Sharikadze, Elena Okhotnikova, Serhii Yuriev
PDF
3-9
Elchin Mammad oglu Huseynov
PDF
10-15
Inessa Kushnirenko
PDF
16-22
Larisa Moroz, Tetiana Melnyk
PDF
23-29
Аnastasiia Aksonova, Iryna Ventskovskaya, Tatyana Yuzvenko
PDF
30-36
Tetiana Herheliuk, Olena Perepelytsina, Natalia Yurchenko, Mykhailo Sydorenko, Lyudmila Ostapchenko
PDF
37-44
Nataliia Bobryk, Larysa Sokolova
PDF
45-51
Marta Kolishetska
PDF
52-56
Еlina Кorobko
PDF
57-62
Iryna Kriachok, Katerina Ulianchenko
PDF
63-68