No 1 (2017)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Orysia Lishchuk, Olesya Kikhtyak, Khrystyna Moskva
PDF
3-8
Olga Boiagina
PDF
9-16
Valeriia Vataha
PDF
17-24
Yelizaveta Iegudina, Pavel Yakovlenko, Oleg Syniachenko, Viktoriya Mikuksts
PDF
25-32
Olena Mialovytska, Yuliia Khyzhniak
PDF
33-38
Iryna Nikitina, Natalya Kalashnyk, Svitlana Smiian, Tatyana Babar, Alina Popova
PDF
39-45
Mihail Kovtun, Marina Kochina, Inna Lapkina
PDF
46-50
Vladyslav Malanchuk, Vadym Efisko, Iryna Logvynenko, Natalia Efisko
PDF
51-57

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Anastasiia Ilchenko
PDF
58-62