No 2 (2017)

Table of Contents

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Еlena Kuznetsova, Victoria Butska, Alexander Tymchenko, Tetiana Dzhan
PDF
3-8

Medicine and Dentistry

Margaryta Khomenko, Iurii Gavrylenko
PDF
9-13
Andriana Malska
PDF
14-21
Niсkolay Veropotvelyan
PDF
22-29
Sergiy Vozianov, Viacheslav Grygorenko, Mark Vikarchuk, Rostislav Danylets, Oleksandr Banas, Nataliia Brovko, Serhii Volkov
PDF
30-37
Lesya Rasputina, Daria Didenko
PDF
38-45
Olga Sasina
PDF
46-50