No 1 (2016)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Oksana Tsyganenko
3-8
Liliya Hulei
9-13
Volodymyr Korshnyak, Viktor Sukhorukov
14-18
Volodymyr Moskaliuk
19-24
Zhanetta Revenko
25-30
Igor Sedakov, Vladlena Dubinina, Oleksandr Bondar, Oleg Lukianchuk, Oleksandr Zavoloka
31-39
Nataliya Voloshyna, Vitaliy Vasylovskyy, Tatyana Nehreba, Maksym Chernenko, Viktoriya Vovk
39-44
Igor Sedakov, Vladlena Dubinina, Oleksandr Bondar, Oleg Lukianchuk
45-50
Konstantin Gaponov
51-60