No 4 (2017)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Maksym Sabadash, Alexandr Shulyak, Pavel Chabanov
PDF
3-11
Grigoriy Simonenko
PDF
12-17
Valeriy Boyko, Yuriy Avdosyev, Anastasiia Sochnieva
PDF
18-24
Yurii Feshchenko, Ksenia Nazarenko
PDF
25-33
Sergiy Tkach, Olena Gubska, Tetiana Cheverda
PDF
34-41
Lyubov Lisukha
PDF
42-48
Igor Galaychuk, Larysa Nitefor, Irina Perepyolkina
PDF
49-54