No 6 (2017)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Pavlo Fedirko, Vasiliy Sakovich, Natalia Garkava
PDF
3-9
Petro Fomin, Oleh Matviychuk, Olena Korniychuk
PDF
10-18
Valentin Pariy, Oleksandr Korotkyi
PDF
19-27
Galina Prots, Mykola Rozhko, Vasyl Pjuryk, Irina Prots
PDF
28-35
Ada Liakhotska
PDF
35-41
Yuriy Feschenko, Ksenia Nazarenko
PDF
42-49
Lyudmyla Derevyanko
PDF
49-54
Oleksiy Myshakivskyy
PDF
55-62