No 2 (2018)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Natalia Bondarenko
PDF
3-8
Olesya Valko, Andrew Holovatskyi
PDF
8-16
Olesya Horlenko, Lubov Pushkash, Oleg Devinyak, Ivan Pushkash
PDF
17-23
Yanina Kutasevych, Svetlana Dzhoraeva, Valentina Goncharenko, Yuliia Shcherbakova, Viktoriya Mangusheva, Nataliya Sobol, Helen Shchegoleva
PDF
23-30
Natalia Lukyanenko, Mariana Iskiv
PDF
30-38
Volodymyr Gavrysiuk, Ievgeniia Merenkova, Galyna Gumeniuk
PDF
38-43
Olha Shtepa
PDF
44-50

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Zhanna Polova
PDF
51-60