No 3 (2018)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Olha Boyko
PDF
3-11
Yuriy Dumanskiy, Oleksandr Bondar, Oleksandr Tkachenko, Evhenii Stoliachuk, Vasilii Ermakov
PDF
12-20
Andriy Markin, Leonid Dubey
PDF
21-29
Yuliya Feyta, Vira Pyrohova
PDF
29-38
Roman Sheremeta, Maksim Sabadash, Alexander Shulyak
PDF
38-45
Olha Vrubel, Igor Nektegaev, Volodymyr Antonyuk
PDF
45-54
Natalya Kostyuchenko, Olexander Filts
PDF
54-60
Orest Sichkoriz
PDF
60-66

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Iryna Pashkevych, Volodymyr Stybel, Natalia Soroka
PDF
67-76