No 4 (2018)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Yuriy Dumanskiy, Oleksandr Bondar, Oleksandr Tkachenko, Evhenii Stoliachuk, Vasilii Ermakov
PDF
3-13
Vitaliy Vasylovskyy
PDF
13-21
Anna Dudnik, Alina Liashenko, Leonid Voronkov
PDF
22-29
Yulia Pisklova
PDF
29-34
Volodymyr Pshybelsky, Oleksandr Zhuravlov, Tetiana Shevchuk, Olena Zhuravlova
PDF
34-41
Anna Isayeva, Larysa Rieznik, Marina Vovchenko, Olena Buriakovska
PDF
42-47
Irina Shuvalova
PDF
48-54