No 5 (2018)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Angela Basanets, Maria Bulavko
PDF
3-11
Dmitro Atanasov
PDF
11-19
Leonid Bezrukov, Olena Koloskova, Olena Vlasova
PDF
20-27
Pavlo Fedorych, Gennadiy Mavrov
PDF
28-33
Oleg Khmel, Igor Kalabukha, Vladimir Ivashchenko
PDF
33-39
Kirill Yakovenko, Vladyslav Sukhin, Tamara Tamm, Elena Yakovenko
PDF
40-46
Olena Sharmazanova, Nataliya Deresh, Larisa Urina, Yuriy Kovalenko
PDF
47-54