No 1 (2019)

Table of Contents

Medicine and Dentistry

Sergiy Chetverikov, Dmitro Atanasov
PDF
3-9
Ashot Gevorkyan, Maxim Ishmuratov, Ilya Lumpov, Samvel Petrosyan, Daniel Sharshunov
PDF
10-15
Olena Zhuravel, Tetyana Pochinok, Tamara Zadorozhna, Tetyana Archakova, Valentyna Zamula
PDF
15-23
Nazar Sahan
PDF
24-39
Yevheniya Sharhorodska, Nadiya Helner, Natalia Prokopchuk, Halyna Makukh
PDF
39-47
Maksim Khaustov
PDF
48-52