SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF FILLERS FOR COTTAGE CHEESE MASSES

Marina Samilyk, Anna Helikh, Natalia Bolgova, Taisia Ryzhkova, Igor Sirenko, Oleg Fesyun

Abstract


The aim of this work is to justify the use of candied fruits as fillers in the production of curd and to study their influence on the quality indicators of the finished product. The article presents studies of the organoleptic, physicochemical, structural and mechanical properties of the curd masses depending on the type of fillers. Curd recipes have been developed with candied parsnip in the amount of 10 %, candied parsnip in the amount of 15 %, candied pumpkin in the amount of 10 %, candied pumpkin in the amount of 15 %. Experimental studies have determined the optimal dose of candied fruits from parsnip and pumpkin, which is 150 kg per 1000 kg of the product.

The chemical composition of pumpkin and parsnip is analyzed, the feasibility of using candied fruit from them as fillers is substantiated. In order to preserve the maximum amount of vitamins in candied fruit, a technology for their production has been developed, including cooking in sugar syrup using low temperatures (60 °C) and further drying by the convection-vacuum method at a temperature of 50 °C.

It has been established, that all types of fillers that took part in the experiments do not adversely affect the physicochemical and rheological properties of the curd mass. It has been proven, that candied parsnip and pumpkin positively affect the density of the curd mass structure and provide the plastic structure of the product

Keywords


cottage cheese; cottage cheese; candied fruit; parsnip; pumpkin; recipe; vitamins; carotene; structure density; sucrose content

Full Text:

PDF

References


Moiseyevа, L., Romanchuk, I., Rudakova, T. (2015). Enhancement of biological value of cultured milk products intended for child nutrition. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2 (1 (82)), 94–98.

Khodjaeva, U., Bojňanská, T., Vietoris, V., Sytar, O. (2013). About food additives as important part of functional food. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2, 2125–2135.

Golubeva, L. V., Dolmatova, O. I., Bandura, V. F. (2015). Studying the properties of quark products with components of plant origin. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tehnologiy, 2, 108–111.

Subbotina, М. А., Kolesnikova, T. G. (2009). Tvorozhno-rastitel'nyy produkt gerodiyeticheskogo naznacheniya. Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh, 2, 33–36.

Stetsenko, N. A. (2016). Development of sweet creamed curds with vegetable additives for the elderly. Problemy stareniya i dolgoletiya, 25 (2), 280–286.

Sevastianova, O. V., Pylypenko, L. M., Makovska, T. V., Honcharov, D. S. (2018). Nezhyrni syrkovi deserty z roslynnymy biokorektoramy. Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Tekhnichni nauky, 29 ((68) 2), 272–278.

Hachak, Y., Slyvka, N., Gutyj, B., Vavrysevych, J., Sobolеv, A., Bushueva, I. et. al. (2019). Effect of the cryopowder “beet” on quality indicators of new curd desserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (11 (97)), 52–59. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154942

Casarotti, S. N., Penna, A. L. B. (2015). Acidification profile, probiotic in vitro gastrointestinal tolerance and viability in fermented milk with fruit flours. International Dairy Journal, 41, 1–6. doi: https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2014.08.021

Bolgova, N., Honchar, А. (2019). Justification of the formulation for cheese paste with cumin. Food Resources, 7 (13), 44–50. doi: https://doi.org/10.31073/foodresources2019-13-04

Dzyuba, N., Valevskaya, L., Atanasova, V., Sokolovskaya, A. (2017). Elaboration of the recipe of the fermented milk dessert for child food. EUREKA: Life Sciences, 4, 3–9. doi: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00371

Mayorov, A. A., Buzoverov, S. Y., Suray, N. M. (2016). Investigation of characteristics of cottage cheese enriched with food fibres. Technology: Chemical technology: Food processing and manufacture, 41 (2), 62–66.

Slyvka, N. B., Bilyk, O. Y., Mikhailytska, O. R., Nagovska, V. O. (2019). Improvement of technology of curd products with succade from pumpkin. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 21 (92), 47–52. doi: https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9209

Zyablitseva, M. A., Dolmatova, I. A. (2013). Vliyanie ovoschnyh tsukatov na kachestvo i bezopasnost' yogurtov. Aktual'nye problemy sovremennoy nauki, tehniki i obrazovaniya: materialy 71-y mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferentsii, 1, 255–258.

Josipović, R., Medverec Knežević, Z., Frece, J., Markov, K., Kazazić, S. (2015). Nutrition Quality and Microbiological Safety of Novel Cottage Cheese. Food Technology and Biotechnology, 53. doi: https://doi.org/10.17113/ftb.53.04.15.4029

Golubkina, N. A., Fedorova, M. I., Stepanov, A. N., Nadezhkin, S. M. (2014). Content of micro- and macro-elements of parsnip (Pastinaka Sativa L.). Vegetable Crops of Russia, 3, 18–21. doi: https://doi.org/10.18619/2072-9146-2014-3-18-21

DSTU 4503:2005. Izdeliya tvorozhnye. Obschie tehnicheskie usloviya (2006). DP «UkrNDNTS», 14.

GOST 31680-2012. Massa tvorozhnaya «Osobaya». Tehnicheskie usloviya (2014). FGUP «Standartinform», 8.

Golubkina, N. A., Fedorova, M. I., Stepanov, A. N., Nadezhkin, S. M. (2014). Content of micro- and macro-elements of parsnip (Pastinaka Sativa L.). Vegetable Crops of Russia, 3, 18–21. doi: https://doi.org/10.18619/2072-9146-2014-3-18-21
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Marina Samilyk, Anna Helikh, Natalia Bolgova, Taisia Ryzhkova, Igor Sirenko, Oleg Fesyun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)