INVESTIGATION OF THE CINNAMON INFLUENCE ON THE WHEAT BREAD QUALITY ENRICHED WITH FLAX SEEDS OIL MEAL

Olena Bilyk, Yulia Bondarenko, Аnna Hryshchenko, Vira Drobot, Volodymyr Kovbasa, Vitaliy Shutyuk

Abstract


The materials of the article are studies that are conducted with the aim of expanding the use of non-traditional raw materials for functional purposes in the technology of bakery products. Research is conducted to determine the effect of spiciness cinnamon on the quality of semi-finished products and finished bakery products from wheat flour enriched with flax seeds oil meal.

To improve the quality of wheat bread, enriched with flax seeds oil meal, and expand the assortment of bakery products with health properties, the authors propose to use spice cinnamon in the formula of wheat bread in an amount of up to 2 % of the weight of flour. The taste and aroma of these products is characteristic of wheat bread with a pleasant cinnamon flavor. Dosage of cinnamon to 4 % of the flour mass also provides good consumer characteristics of products, however, more pronounced flavor and flavor of cinnamon can limit the circle of consumers of such products. The use of 6 % of cinnamon in the recipe of products leads to a significant deterioration in the volume of products and provides them with too intense flavor. Determination of the content of bisulphite-binding substances in the crumb and crust of products is confirmed by improvements in the fragrance of products with the addition of cinnamon.

It has been established that the cinnamon in dough leads to an increase in the elastic properties of gluten, and the more, the more it is added. Along with this, it is noted that cinnamon leads to a decrease in the fermentation intensity of the dough. This is probably due to the active antibacterial properties of cinnamon, which suppress the yeast fermentation activity. These factors and cause the deterioration of the volume of finished products in the case of dosing cinnamon in an amount of 4 % or more.

It has been proved that on the indicators of crumbling and deformation of the crumb, products with added cinnamon retain their freshness similarly to the control one. However, it is noted that the introduction of cinnamon reduces the amount of mold of microflora in products.


Keywords


wheat bread; cinnamon; hardening; gluten; molding

Full Text:

PDF

References


Melnichenko, O. V., Lebedenko, T. Ye., Krusir, H. V., Rusieva, Ya. P. (2008). Rozrobka tekhnolohii pshenychnoho khliba z pidvyshchenoiu kharchovoiu tsinnistiu. Hranenie i pererabotka zerna, 12, 75–78.

Kireeva, M. S. (2012). Perspektivnoe ispol'zovanie semeni l'na v specializirovannom pitanii. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskogo seminara «Rol' l'na v uluchshenii sredy obitaniya i aktivnogo dolgoletiya cheloveka. Tver', 181–185.

Yurchenko, O. O. (2011). Nasinnia lonu ta produkty pererobky na yoho osnovi yak pryrodni antyoksydanty. Hranenie i pererabotka zerna, 4, 66–67.

Drobot, V. I., Izhevska, O. P., Bondarenko, Yu. V. (2015). Doslidzhennia vplyvu shrotu lonu na yakist khliba. Zernovi produkty i kombikormy, 1 (57), 42–45. doi: 10.15673/2313-478x.57/2015.39738

Drobot, V. I., Izhevskaya, O. P., Bondarenko, Yu. V. (2017). Shrot semyan l'na – istochnik ingredientov dlya pridaniya hlebu ozdorovitel'nyh svoystv. Pekar' & Konditer, 5 (11), 41–43.

Rodríguez, A., Nerín, C., Batlle, R. (2008). New Cinnamon-Based Active Paper Packaging againstRhizopusstoloniferFood Spoilage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (15), 6364–6369. doi: 10.1021/jf800699q

Ganushchenko, O. F. (2009). L'nosemya, produkty ego pererabotki i ih prakticheskaya cennost'. Belorusskoe sel'skoe hazyaystvo, 10, 18.

Lebedenko, T. Ie., Pshenyshniuk, H. F., Sokolova, N. Iu. (2014). Tekhnolohiya khlibopekarskoho vyrobnytstva. Praktykum: navch. Posibnyk. Odesa: «Osvita Ukrainy», 392.

Drobot, V. I. (Ed.) (2015). Tekhnokhimichnyi kontrol syrovyny ta khlibobulochnykh i makaronnykh vyrobiv. Kyiv: NUKhT, 902.

Hrehirchak, N. M. (2009). Mikrobiolohiya kharchovykh vyrobnytstv. Laboratornyi praktykum. Kyiv: NUKhT.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00658

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Olena Bilyk, Yulia Bondarenko, Аnna Hryshchenko, Vira Drobot, Volodymyr Kovbasa, Vitaliy Shutyuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)