DETERMINATION METHODS OF DEFROSTED PROTEIN-VEGETABLE MIXTURES PARAMETERS DEVELOPMENT

Sergii Tsygankov, Viktor Ushkarenko, Olena Grek, Alla Tymchuk, Inna Popova, Natalia Chepel, Olena Onopriichuk, Oleksandr Savchenko

Abstract


The aim of the work is to develop methods of investigating the influence of semolina and extruded semolina on quality and quantity parameters of mixtures with milk-protein concentrates in a cycle of freezing-defrost that allows to substantiate resource-saving in semi-products manufacturing.

Obtained results of changes of the quality of protein-vegetable mixtures after the effect of negative temperatures confirm cryo-protective properties of carbohydrates of products of wheat processing.

There were studied methods of extracting proteins of whey for getting albumin mass and using in the composition of milk-protein concentrates. It was established, that adding collagen-containing ingredients in amount 0,4 % for intensifying thermal coagulation of whey proteins decreases the duration of precipitation to (55±2) and (40±2) min respectively depending on a type of raw material processing. There were studied both native whey and protein concentrate, obtained by the method of ultra-filtration with mass share of dry substances (16±2) %.

The method of thermal analysis determined a cryoscopic temperature of sour-milk fatless cheese and also albumin mass, obtained using «Collagen pro 4402». The calculation method, based on cryoscopic temperature indices determined an amount of moisture, frozen out in milk-whey mixtures with wheat processing products. The presented information is enough for estimating traditional modes of freezing milk-protein concentrates objectively.

The obtained results of the studies indicate the effectiveness of the offered methods for determining parameters of protein-vegetable mixtures after defrosting. Measurements of quality parameters may be used for correcting mass losses of concentrates effectively.


Keywords


products of grain processing; defrost; mil-protein mixtures; cryoscopic temperature; collagen-containing ingredient

Full Text:

PDF

References


Butenko, M. I. (2014). Monitorynh rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv Ukrainy. Molochna promyslovist, 3, 24–30.

Hrek, O. V., Onopriychuk, O. O., Tymchuk, A. V. (2014). Mathematical modeling of parameters of albumin- vegetable mixtures after unfreezing. Prodovolcha industriya APK, 2, 15–18.

Kljajevic, N. V. (2017). Textural and physico-chemical characteristics of white brined goat cheeses made from frozen milk and curd. The use of square I – distance statistics. Mljekarstvo, 130–137. doi: https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2017.0205

Gnitsevych, V., Yudina, T., Deinychenko, L., Nykyforov, R., Nazarenko, I. (2018). Definition of quality indicators of dairy-protein concentrates in the storage process. EUREKA: Life Sciences, 1, 10–17. doi: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00526

Maslikov, M. M. (2007). Kholodylna tekhnolohiya kharchovykh produktiv. Kyiv: NUKhT, 335.

Gnytsevych, V., Yudina, T., Deinychenko, L., Nykyforov, R., Nazarenko, I. (2018). Survey of characteristics of dairy-protein concentrates in the low-temperature storage process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (11 (91)), 16–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.120749

Zviahintseva-Semenets, Yu. P., Kolodzynskyi, R. I., Maslikov, M. M. et. al. (2017). Cryoskopic temperature of reduced fatty cream. Internauka, 18.

Grek, E. V., Timchuk, A. V. (2013). Intensification of denaturation of whey proteins. Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai (Food chemistry and technology. Proceedings). Kauno tecnologijos universiteto maisto institutas. Kaunas, 47 (2), 23–31.

Onopriychuk, O. O., Hrek, O. V. (2012). Syrkovi pasty iz zernovymy inhrediientamy. Prodovolcha industriya APK, 4, 35–38.

Ibrahim, A. A., Abd-Ellati, A. R. M., Ragab, G. H. (2016). Production of some Snack Foods by Extrusion Processing of some Cereals and their By-products. American Journal of Food Technology, 12 (1), 66–71. doi: https://doi.org/10.3923/ajft.2017.66.71

Satusap, P., Chavasit, V., Kriengsinyos, W., Judprasong, K. (2014). Development of cereal and legume based food products for the elderly. SpringerPlus, 3 (1), 451. doi: https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-451

Đurđica, Ačkar, Jozinović, A., Šubarić, D. et al. (2014). Influence of semolina moisture content on extrudate properties. Glasnik zaštite bilja, 4, 66–69.

Pishchevye dobavki dlya molochnyh produktov: obzor i osobennosti. Available at: https://kherson-news.net/blogi/biznes-i-rabota/item/5850-pishchevye-dobavki-dlya-molochnykh-produktov-obzor-i-osobennosti.html

Baluyan, H. A., Malkina, V. D., Zhirkova, E. V. et. al. (2016). Vliyanie biologicheski aktivnyh ekstruzionnyh ingredientov na hlebopekarnye i reologicheskie svoystva pshenichnoy muki. Hleboprodukty, 7, 48–51.

Hrek, O. V., Yushchenko, N. M., Osmak, T. H. et. al. (2015). Praktykum z tekhnolohiyi moloka ta molochnykh produktiv. Kyiv: NUKhT, 431.

Myronchuk, V. G., Grushevskaya, I. O., Kucheruk, D. D., Zmievskii, Y. G. (2013). Experimental study of the effect of high pressure on the efficiency of whey nanofiltration process using an OPMN-P membrane. Petroleum Chemistry, 53 (7), 439–443. doi: https://doi.org/10.1134/s0965544113070116

OOO «Mona Ingredients». Tvorozhniy produkt special'nogo naznacheniya (2017). Molochnaya reka, 4 (68), 56–58.

Dobrovol'skaya, A. V., Shamkova, N. T., Hrisonidi, V. A. (2015). Issledovaniya fazovyh perekhodov kombinirovannyh mass na osnove tvoroga metodom differencial'no-termicheskogo analiza. Izvestiya vuzov. Pishchevaya tekhnologiya, 5-6, 97–101.

Korotkiy, I., Korotkaya, E. (2008). Opredelenie temperatury zamerzaniya plodov oblіpihi. Hranenie i pererabotka sel'zkhozsyr'ya, 1, 24–25.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00791

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Sergii Tsygankov, Viktor Ushkarenko, Olena Grek, Alla Tymchuk, Inna Popova, Natalia Chepel, Olena Onopriichuk, Oleksandr Savchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)