No 2 (2016)

Table of Contents

Agricultural and Biological Sciences

Alevtyna Kononenko, Vera Kravchenko
PDF
3-9
Zhanna Rupasova, Vladimir Reshetnikov, Аleksandr Yakovlev, Anton Volotovich, Tamara Vasilevskaya, Natalia Krinitskaya, Elizaveta Tishkovskaya, Vladimir Titok, Nikolay Pavlovski
PDF
10-19
Victoria Sidorova
PDF
20-27
Alena Mikhalenka, Natalia Chebotareva, Evelina Krupnova, Anna Shchayuk, Natalia Chakava, Svetlana Niyazava
PDF
27-36
Pavel Kostylev, Ekaterina Kudashkina
PDF
37-43
Larisa Chernobay
PDF
44-50

Neuroscience

Lilia Yukhimenko
51-56