No 3 (2016)

Table of Contents

Food Science and Technology

Oksana Petrusha, Alexandra Niemirich
PDF
3-7
Olena Kalashnik, Nadia Remisova, Zoya Rachinska
PDF
8-13
Alexandr Alexandrov, Iryna Tsykhanovska, Tatуana Gontar, Nicholas Kokodiy, Natalia Dotsenko
PDF
14-25
Bogdan Iegorov, Nina Vorona, Alla Makarynska, Olena Voietska, Tatiana Bordun
PDF
26-35
Raisa Pavlyuk, Viktoriya Pogarska, Vadim Pavlyuk, Katerina Balabai, Svetlana Loseva
PDF
36-43
Raisa Pavlyuk, Viktoriya Pogarska, Ludmila Radchenko, David Tauber Roman, Nadiya Timofeyeva, Тatyana Kotuyk
PDF
44-49
Galyna Khomych, Aleksandra Horobetc, Yuliia Levchenko, Anzhela Boroday, Nataliia Ishchenko
PDF
50-56
Marina Serdyuk, Dmitrij Stepanenko, Svitlana Baiberova, Nonna Gaprindashvili, Alina Kulik
PDF
57-62