No 5 (2018)

Table of Contents

Food Science and Technology

Hrigorij Hospodarenko, Vitaliy Liubich, Volodymyr Novikov
PDF
3-14
Nataliia Husiatynska, Tetiana Nechypor
PDF
15-21
Oksana Dzyundzya, Valentyna Burak, Alexander Averchev, Natalya Novikova, Irina Ryapolova, Artem Antonenko, Tеtіana Brovenko, Myroslav Kryvoruchko, Galina Tolok
PDF
22-29
Sergii Tsygankov, Viktor Ushkarenko, Olena Grek, Olena Krasulya, Iuliia Ushkarenko, Alla Tymchuk, Olena Onopriichuk, Oleksandr Savchenko
PDF
30-38
Oksana Kochubei-Lytvynenko, Olha Yatsenko, Nataliia Yushchenko, Ulyana Kuzmyk
PDF
39-43
Taisia Ryzhkova, Galina Dyukareva, Vasily Prudnikov, Iryna Goncharova
PDF
44-54
Katerina Iorgachova, Olga Makarova, Kateryna Khvostenko
PDF
54-62
Aziz Sardarov, Olga Mayak, Andrey Shevchenko, Svitlana Prasol, Gennadiy Shershnev
PDF
62-70