Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yakovlev, Аleksandr, Central Botanical Garden of the NAS of Belarus
Yakymchuk, Dmytro, Kherson State University
Yancheva, Marina, Kharkiv State University of Food Technologies and Trade
Yancheva, Maryna, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Yaroshenko, Natalya, National Trade and Economics University
Yaroshenko, Tetiana, I. Horbachevsky Ternopyl State Medical University
Yarovyi, Igor, Odessa National Academy of Food Technologies
Yatsenko, Olha, National University of Food Technologies
Yemonakova, Oksana, Odessa National Academy of Food Technologies
Yena, Maryna, Kyiv Medical University of UAFM, 9 Leo Tolstoy str., Kyiv, Ukraine 01004
Yevlash, Tetiana, Kharkiv State University of Nutrition and Trade
Yevlash, Victoria, Kharkiv State University of Nutrition and Trade
Yevlash, Viktoria, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Yevstifieieva, Olha, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Yudicheva, Olha, Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»
Yudina, Tatiana, Kyiv National University of Trade and Economics
Yukalo, Volodymyr, Ternopil I. Pul’uj National Technical University
Yukhimenko, Lilia, Cherkassy National University after Bohdan Khmelnitsky
Yurchak, Vira, National University of food technologies
Yurchenko, Liubov, National University of Civil Defense of Ukraine
Yurieva, Olga, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Yushchenko, Natalia, Higher Educational Establishment of Ukraine «National University of Food Technologies»
Yushchenko, Nataliia, National University of Food Technologies
Yushchenko, Natalya, National University of Food Technologies

1 - 24 of 24 Items