DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND AFTER 2013 IN TERMS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY

Alicja Kasperowicz-Stępień, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Abstract


Organic farming in the European Union is still a small percentage, but there is a noticeable upward trend, albeit mainly in the countries of the old EU (EU-15). At the same time, according to Eurostat data and taking into account the average for the European Union, organic farms are larger than conventional farms, as well as the average age of organic farmers is lower. As a result, organic farming (biological, organic) as a system of permanent self-sustaining and economically sustainable safe management of plant and animal production should be an important alternative to conventional agriculture. In addition, efforts to develop organic farming create the capacity to deal with environmental, animal welfare and rural development, while producing high quality food.
The aim of the paper is to provide opportunities for development of organic farming in Poland in the light of EU regulations for the years 2014–2020.

Keywords


organic farming; Framework Action Plan for Organic Food and Farming in Poland; organic farms in Poland and in the EU; legal regulations development of organic farming; control and certification system for organic farming

Full Text:

PDF

References


Action Plan for the future of Organic Production in the European Union (2014), communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2014) 179 final, Brussels.

European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/euro/index_en.html 14.01.2016

European Commission. Agriculture and Rural Development. Organic Farming. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm 28.06.2015.

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L 189 from 20.07.2007).

Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 370–376.

European Commission proposal (2014). Regulation of the European Parliament and the of Council on organic production and labeling of organic products amending regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and the of Council [Official controls regulation] and repealing Council regulation (EC) No 834/2007, COM (2014) 180 final, Brussels.

Produkcja ekologiczna (2014). Wniosek Komisji na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego, komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela.

Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 of the European Parliament and the of Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (OJ L 347 from 20.12.2013).

Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 of the European Parliament and the of Councilon support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005 (OJ L 347 from 20.12.2013).

Dmochowska, H. (Eds.) (2015). Roczniki statystyczne rolnictwa 2014, 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Willer, H., Lernoud, J. (Eds.) (2016). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. FIBL-IFOAM Report, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn, ISBN FIBL 978-3-03736-271-6, ISBN IFOAM 978-3-944372-12-9. Available at: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html 10.05.2016.

Lernoud, J., Willer, H. (Eds.) (2016). Current Statistics on organic Agriculture Worldwide: Organic Area, Producers, Markets and Selected Crops. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016, FIBL-IFOAM Report, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn. Available at: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html 10.05.2016.

Willer H., Meredith S., Lernoud, J. (Eds.) (2016). Organic Farming in Europe. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016, FIBL-IFOAM Report, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn. Available at: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html 10.05.2016.

Willer, H., Schaack, D., Lernoud, J. (Eds.) (2016). Organic Farming and Market Development in Europe. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, FIBL-IFOAM Report, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn Available at: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html 10.05.2016.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa. Available at: http://www.minrol.gov.pl 3.08.2015

Commission regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control (OJ L 250 from 18.9.2008).

Miśniakiewicz, M. (2005). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 678.

Zdrojewska, I. (Eds.) (2013). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa. Available at: www.minrol.gov.pl 10.01.2015.

Organic farming. A guide on support opportunities for organic producers in Europe (2014). European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 (2014). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa” na lata 2012–2020 (M.P. z 2012 r. poz. 839).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (2014). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Willer, H., Lernoud, J. (Eds.) (2016). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. FIBL-IFOAM Report, Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn. Available at: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html 10.05.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00107Copyright (c) 2016 Alicja Kasperowicz-Stępień, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)