THEORETICAL GROUNDING OF ENVIRONMENTALLY BALANCED STRATEGY OF AGRARIAN ENTERPRISE DEVELOPMENT

Kateryna Nyzheholenko

Abstract


In the article is given the assessment of environmental balance of economic development of agrarian enterprise, the aims of enterprise were elaborated, and their positivity was verified. There was graphically built the “tree of aims” for realization of environmentally balanced strategy of PRAE Agro-firm “Mir”. It was scientifically grounded, that all aims and correspondent conditions that provide their attainment are devoid of conflict.

Keywords


economic development; agrarian enterprise; environmental and economic potential of enterprise; environmentally balanced strategy of enterprise

Full Text:

PDF

References


Martinenko, V. P. (2004). Ekonomіchnij mehanіzm upravlіnnja stіjkim rozvitkom promislovih pіdpriєmstv. Mehanіzm reguljuvannja ekonomіki, 4, 191–200.

Mel'nik, L. G., Shapochka, M. K., Balac'kij, O. F. (2006). Osnovi ekologіi. Ekologіchna ekonomіka ta upravlіnnja prirodokoristuvannjam. Sumi: Unіversitets'ka kniga, 759.

Burkinskij, B. V., Stepanov, V. N., Harichkov, S. K. (2005). Jekonomiko-jekologicheskie osnovy regional'nogo prirodopol'zovanija i razvitija. Odessa: Fenіks, 575.

Eds. Halushkinoyi, T. P. (2008). Ekolohichnyy audyt: teoriya ta praktyka. Odesa: TOV «INVATs», 47.

Hranovs'ka, L. M. (2009). Ekoloho-zbalansovane pryrodokorystuvannya v umovakh polifunktsional'nosti terytoriy. Vydavnytstvo KhDU, 414.

Mel'nyk, L. H. (2006). Ekolohichna ekonomika. Sumy: VTD «Universytet•s'ka knyha», 367.

Harichkov, S. K., Sadchenko, E. V., Ivanchenkova, L. V. (2009). Jekologicheskij biznes i reinzhiniring okruzhajushhej sredy. Ekonomicheskie innovacii, 35, 447–459.

Shevchuk, V. Ya., Satalkin, Yu. M., Bilyavs'kyy, H. O., Navrots'kyy, V. M. Het'man, V. V. (2004). Ekolohichne upravlinnya. Kyiv: Lybid', 432.

Herasymchuk, Z. V., Halushchak, V. L. (2006). Polityka rozvytku problemnykh rehioniv: metodolohichni zasady formuvannya ta realizatsiya. Luts'k: Nadstyr" ya, 220.

Luk"yanykhin, V. O. (2002). Ekolohichnyy menedzhment u systemi upravlinnya zbalansovanym rozvytkom: monohrafiya. Sumy: VTD «Universytet•s'ka knyha», 314.

Trehobchuk, V. M., Paskhaver, B. Y., Yuzefovych, A. E. (2005). Pro dovhostrokovu stratehiyu staloho rozvytku ahropromyslovoho. Ekonomika APK, 7, 3–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00133Copyright (c) 2016 Kateryna Nyzheholenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)