CONSUMER PROTECTION IN FINANCIAL SERVICES. PRICES AREA

Piotr Masiukiewicz

Abstract


The important area of customers’ protection it is decided of prices. Law strict injunctions of application of some specific types of prices existence in all development countries. Bans on certain categories of prices are present in legal systems of all developed countries; UE directives and OECD guidelines contain bans on price discrimination through dumping, price fixing cartels or transfer price fixing. In this paper are showed the institutional models of customer’s protection in area of prices in credit institutions (f.e. interest rate). In the area of financial services the prices have specific character, f.e. reference prices, preferential prices, compound prices, risk of a price change, different prices for the same product, payment by instalments. Contrary to the rules are showed in case study of banking market in Poland. Law regulations of interest rate are much wider applied than prices regulations on the other markets.
The development of protection institutions of customers in the banking market influenced more compliance law and ethical rules in price proceeding. Bad more education of customers it’s necessary. One of the misgivings signaled by banks is growing restrictiveness of regulations on consumer protection, which should become a subject of in-depth research.

Keywords


customers; financial supervision; interest rate; law; loan; market; price in bank; prohibit prices; regulations; protection

Full Text:

PDF

References


Zinoecker, R., Nowak, T., Świętek, G. (2012). Budowanie inteligencji cenowej. Harvard Business ReviewPl.

Christl J., ed. M. Balling, F. Lierman, A. Mullineux (2006). Macroeconomic Consequences of Financial Regulation, in:Competition and Profitability in European Financial Services. Strategic, Systematic and Policy Issues. Routledge: London – New York, 2006

Chwirot-Zakrzewska, P. (2010). Praktyczne zastosowanie metod kształtowania cen w bankach komercyjnych działających w Polsce. Finansowy Kwartalnik Internetowy, nr 1/2010. http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/136.pdf

Masiukiewicz, P. (2000). Ograniczenia konkurencji cenowej na rynku usług bankowych. Prakseologia, 140.

Rao, A. R. Bergen, M. R., Davis S. (2003). Jak prowadzić wojnę cenową. Harvard Business Review Polska, 5.

Masiukiewicz, P. (2007). Ceny prawnie zakazane. Prawo Europejskie, 12.

Masiukiewicz, P. (2007). Marketing w enklawach finansowych. Warszawa: Difin, 190.

Gourville. J., Soman. D. (2002). Pricing and the Psychology of Consumption. Harvard Business Review, 9.

Płókarz, R. Specyfika polityki marketingowej w bankowości prywatnej, AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska, section H, 43 (3), 487–496.

Włodarczyk, B., Puczkowski, B. (2010). Klient instytucji finansowych wg. regulacji MIFID. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 4 (2).

Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego. (2014). Warszawa Raport NIK.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2012). Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 142.

Wiśniewska, U. Eds. Szelągowska, A. (2010). Współczesna bankowość detaliczna: Ustawa antylichwiarska a ochrona interesów kredytobiorców., Warszawa: CeDeWu, 310.

Gostomski, E., Lepczyński, B., Penczar, M. (2005). Wątpliwe korzyści. Bank nr 07.08.2005

Ustawa z dn. 07.07.05 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. no 157/05, poz. 1316)

Buszko, M. Ograniczenie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, H, 3/2013

PKO BP. Bank, który miał pilnować cen na rynku, podnosi opłaty. http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/firma/aktualnosci/a/pko-bp-bank-ktory-mial-pilnowac-cen-na-rynku-podnosi-oplaty,10141524/
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00134Copyright (c) 2016 Piotr Masiukiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)