FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MARKET STRATEGY IN THE STRUCTURE OF THE PORT'S BUSINESS MECHANISM

Svitlana Ilchenko, Anna Glushko

Abstract


In a market economy oriented to economic management methods, the issue of solving the problems of constructing mechanisms and defining certain research tools for a unique market strategy of an enterprise, the formulation of the principles for its formation and implementation, becomes especially topical. The article provides an integral view of the procedure and specifics of the formation of a market strategy for enterprises in the port area, separate ways to implement it and improve the competitiveness of the entire port.

Keywords


competitiveness of port enterprises; market strategy of ports; principles of formation of long-term plans

Full Text:

PDF

References


Balabanova, L. V., Holod, V. V. (2006). Marketyngove upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: strategichnyj pidhid. Doneczk: DonDUET, 294.

Brykova, I. V. (2007). Determinanty mizhnarodnoyi konkurentospromozhnosti nacionalnyx regioniv v globalnomu ekonomichnomu prostori. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 7, 5–27.

Eds. Gpadova, A. P. (1995). Ekonomicheckaja stpategija firmy. Saint Peterburg: Social'naja literatura, 414.

Yermakova, O. A. (2008). Perspektyvy stvorennya transkordonnogo morskogo klastera v Chornomorskomu regioni. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2008_4_17.pdf

Vidomenko, I. O. (2004). Zavdannya galuzevoyi konkurentnoyi polityky ta organizacijno-ekonomichnyj mehanizm realizaciyi strategiyi konkurenciyi. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, 196 (4), 932–937.

Karlina, T. (2012). Stpuktura organizacii i konkurentnye preimushestva // Ppoblemi teorii i praktiki upravlinia, 6, 76–84.

Mil'gpom, D. A. (1999). Ocenka konkurentosposobnosti ekonomicheckih tehnologij, Marketing v Rossii i zarubezhom, 2, 44–51.

Porter, M. E. (2006). Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov. Moscow: Al'pina Biznes buks, 452.

Gorbashko, E. A. (1994). Obecpechenye konkrentosposobnosty promishlennoj produkcyy. Saint Petersburg: SPbUEF, 178.

Gluxiv, A. V. (1999). Ocinka konkurentnozdatnosti tovaru i sposoby yiyi zabezpechennya. Marketyng, 2, 56–64.

Chendler, A. D. (1962). Strategy and Structure: A Chapter in History of industrial Enterprizez. Cаmbridge, Mass, MIT Press, 724.

Gorbachenko, S. A. (2015). Metodychni zasady formuvannya konkurentnyh perevag morskyh portiv Odeskogo region. Mizhnarodna ekonomika ta menedzhment, 1 (78), 131–138.

Kibik, O. M., Zykharyeva, V. V. (2011). Formation of competitive advantage of enterprise marine transport of Ukraine. Ekonomichni innovaciyi, IPREED NANU, Ukraina, 45, 98–103.

Dubovyk, N. V. (2012). Ocinka konkurentospromozhnosti pidpryyemstv servisnoyi diyalnosti na morskomu transporti. Rozvytok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti, 4 (41), 166–185.

Haralambides, H. E., Verbeke, A., Musso, E., & Benacchio, M. (2001). Port Financing and Pricing in the European Union: Theory, Politics and Reality. International Journal of Maritime Economics, 3(4), 368–386. doi: 10.1057/palgrave.ijme.9100026

Primachev, N. T. (2009). Metody izmerenija effektivnosti morskogo transportnogo kompleksa. Odessa: ONMA, 258.

Stojanova, E. (1994). Finansovy menedzhment. Moscow: Perspektiva, 209.

Chekalovec, V. I., Kolodin, A. L., Stoljarov, G. P. at. al. (2002). Sovershenstvovanie upravlenija morskimi torgovymi portami. Odessa: ONMU, 142.

Karlof, B. (1991). Delovaja strategija. Moscow: ekonomika, 239.

Eds. Kotlubaja, O. M. (2011). Konkurentospromozhnіst' ta stalij rozvitok moregospodars'kogo kompleksu Ukraїni. Odesa: ІPREED NAN Ukraini, 427.

Kravchenko, A. V. (2008). Analiz rezul'tatov razvitija predprijatija portovoj dejatel'nosti. Rozvitok metodіv upravlіnnja ta gospodarjuvannja na transportі, 27, 63–70.

Chekalovecz, V. I., Olefir, I. M., Pustovit, O. G. (2004). Restrukturyzaciya portovogo gospodarstva Ukrayiny: problemy, pryncypy ta osnovni napryamky. Ekonomist, 2, 42–45.

Stopford, M. (1988). Мaritime Economics. London: Harper Collins Academic, 255.

Petrov, A. N. (1992). Metodologija vyrabotki strategii razvitija predprijatija. Saint Peterburg: SPbUZF, 127.

Cherednychenko, V. V. (2013). Osnovni chynnyky konkurentospromozhnosti ukrayinskyx portiv v umovax globalizaciyi. Efektyvna ekonomika, 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00322Copyright (c) 2017 Svitlana Ilchenko, Anna Glushko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)