ELABORATION OF THE MODEL OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO THE USE OF LEARNING-PLAYING TECHNOLOGIES

Marina Marko

Abstract


The study characterizes the structural-functional model of formation of readiness of students of the specialty “Primary education” to using learning-playing technologies in the educational process. Among general modeling forms there was chosen the combined model (graphic descriptive scheme) of the structural-functional type. There was substantiated the main idea of modeling of the process of formation of future primary school teachers’ readiness to using learning-playing technologies, especially, elaboration of such structural-functional model that would allow to improve the effectiveness of this process, to make it correspondent to social requirements and expectations from realization of New Ukrainian school principles. It was determined, that the object of modeling is the process of formation of readiness to using learning-playing technologies, realized within the general system of the professional training of future primary school teachers. The aim of the model creation was formulated: elaboration of the schematic construction that embodies the abstract structure and the real projected process and result. The theoretical-methodological approaches to the model projecting process were separated, namely: system, activity, personally oriented, competence. The main blocs of the elaborated structural-functional model were separated, especially, target, content, procedural and resulting.

Keywords


structural-functional model; learning-playing technologies; teacher’s readiness formation; professional activity

Full Text:

PDF

References


Bespal'ko, V. P. (1995). Pedagogika i progressivnye tehnologii obucheniya. Moscow: Novaya shkola, 412.

Klarin, M. V. (1995). Innovacii v mirovoi pedagogike: obuchenie na osnove issledovanija, igry, diskussii. Analiz zarubezhnogo opyta. Riga: NPC «Eksperiment», 176.

Il'ichev, L. F., Fedoseev, P. N., Kovalev, S. M., Panov, V. G. (Eds.) (1983). Filosofskii enciklopedicheskii slovar'. Moscow: Sov. enciklopediya, 840.

Polonskii, V. M. (1995). Nauchno-pedagogicheskaya informaciya: slovar'-spravochnik. Moscow: Novaya shkola, 352.

Horuzha, L. L. (2003). Etichna kompetentnіst' maibutn'ogo vchitelya pochatkovih klasіv : teorіya і praktika. Kyiv: Presa Ukraini, 320.

Teslenko, A. N. (2010). Pedagogika : uchebn. Posobie. Astana: EAGI, 465.

Bershadskii, M. E., Guzeev, V. V. (2003). Didakticheskie i psihologicheskie osnovaniya obrazovatel'noi tehnologii. Moscow: Centr «Pedagogicheskii poisk», 178.

Skrypchenko, O. V., Dolyns'ka, L. V., Ohorodniychuk, Z. V. (2001). Vikova ta pedahohichna psykholohiya. Kyiv: Prosvita, 416.

Zotov, A. F. (1976). Idealizirovannaya model' kak osnova nauchnoi teorii. Voprosy povysheniya effektivnosti teoreticheskih issledovanii v pedagogicheskoi nauke. Moscow: Pedagogika, 231.

Volyk, L. V. (2005). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly do polikul'turnoho vykhovannya uchniv. Kiev, 235.

Shtoff, V. A. (1963). Rol' modeli v poznanii. Leningrad: Izd-vo LGU, 128.

Andrushchenko, V., Divins'ka, N., Korol'ov, B. (2008). Osobystisno oriyentovani tekhnolohiyi navchannya i vykhovannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh. Kiev: Pedahohichna dumka, 256.

Pometun, O. I. (2004). Dyskusiya ukrayins'kykh pedahohiv navkolo pytan' zaprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu v ukrayins'kiy osviti. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayins'ki perspektyvy. Kiev: «K.I.S.», 112.

Panfіlova, A. P. (2012). Razvitie issledovatel'skih kompetentnostei magistrantov pri samostoyatel'noi rabote s ispol'zovaniem skyeffoldinga. SaintPeterburg.: Izd. RGPU im. A. I. Gercena, 20–25.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00406Copyright (c) 2017 Marina Marko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)