STUDY OF INDICATORS AND CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND PROGNOSTICATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Iryna Klymchuk

Abstract


The analysis of the system of indicators / criteria for assessing the quality / effectiveness of educational activities of general educational institutions of different regions of Ukraine is carried out. A general description of the existing monitoring and evaluation studies of the problem of improving the quality / effectiveness of education at macro and micro levels is presented. The main groups of indicators of evaluation of the quality/effectiveness of educational activity of general educational institutions are presented, namely the indicators characterizing:
– a general criterion for assessing the quality of educational activities of general education institutions, regarding the openness and accessibility of information about institutions;
– a general criterion for assessing the quality of educational activities of general educational institutions, regarding the comfort of conditions in which educational activities are carried out;
– a general criterion for assessing the quality of educational activities of general educational institutions, regarding the benevolence, courtesy and competence of pedagogical workers;
– a general criterion for assessing the quality of educational activities of general educational institutions, as to the satisfaction with the quality of educational activities of general educational institutions.

Keywords


educational activity; indicators of openness; availability of information; indicators of comfort conditions; Indicators of benevolence and competence of pedagogical workers; indicators of satisfaction with the quality of educational activities

Full Text:

PDF

References


Zakonodavstvo Ukraini pro osvіtu (2002). Kyiv: Parlament, 159.

Osvіta Ukraini: normativno-pravovі dokumenti (2001). Kyiv: Mіlenіum, 472.

Goncharenko, S. U. (2008). Enciklopedіja osvіti. Kyiv, 962.

Nacional'nyj doklad RF «Politika v oblasti obrazovanija i NIT» na II Mezhdunarodnom kongresse JuNESKO «Obrazovanie i informatika» (1996). INFO, 5, 1–32.

Vasil'ev, Ju. K. (1990). Pedagogicheskoe upravlenie v shkole: metodologija, teorija, praktika. Moscow: Pedagogika, 139.

Danilenko, L. І., Ostroverhova, N. M. (1996). Efektivnіst' upravlіnnja zagal'noosvіtn'oju shkoloju: socіal'no-pedagogіchnij aspekt. Kiev: Shkolyar, 302.

Dmytrenko, H. A., Oliynyk, V. V., Anufriyeva, O. L. (1996). Tsil'ove upravlinnya: vymiryuvannya rezul'tatyvnosti diyal'nosti uchniv i pedahohiv. Kyiv: UIPKKO, 84.

Klokar, N. I. (2010). Instytuatsiynyy rozvytok ta profesiynyy rozvytok personalu zakladu pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity. Kyiv: KOIPOPK, 192.

Brazhe, T. G., Zaborshhikova, M. M. (1996). Samodiagnostika proffesional'noj deyatel'nosti uchitelja. Diagnosticheskie i obuchayushhie metodiki. Saint Peterburg, 361.

Pikel'na, V. S. (2004). Upravlinnya shkoloyu. Kharkiv: Osnova, 112.

Yel'nikovoyi, H. V. (Ed.) (2010). Kvalifikatsiyni vymohy do profesiynoyi diyal'nosti pedahohichnykh pratsivnykiv. Kyiv-Cherkasy, 96.

Kohut, I., Stadnyy, Ye. (2015). Byudzhet osvity ta nauky 2016: shcho pryynyaly deputaty. CEDOS. Available at: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2016-shcho-pryinialy-deputaty

Mizhnarodnyy fond "Vidrodzhennya". Available at: https://issuu.com/irf_ua
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00412Copyright (c) 2017 Irina Klimchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)