STUDY OF STABILITY AND ANTIFRAGILITY OF REPUTATION IN VIEW OF MULTI-VECTOR CHARACTER OF REPUTATION MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Olena Derevianko

Abstract


The paper is devoted to the development of fundamental bases of the reputation management of enterprises and elaboration of its methodological and methodical support. There was offered to use “antifragility” conception in the reputation management of an enterprise that allows to activate the cooperation with key stakeholders and to trace the effectiveness of managerial arrangements. At that reputation antifragility that is the ability to its self-support is a criterion of effectiveness of the reputation management of an enterprise.
The projection of Taleb’s conception on the reputation management of enterprises provides the management balance (as a purposeful formation of an enterprise reputation) and self-management balance (as a spontaneous formation of an enterprise reputation) at the conceptual level. At that in the aspect of the economic approach, “antifragility of an enterprise reputation” is not equal to the notion “anticrisis enterprise management”, where the last one reproduces the process of counteraction to crisis phenomena. The features of reputation antifragility are considered as: stability as a closest synonym of antifragility; while assessing a reputation, it is necessary to take into account its ability to resist rare destructive events; anticrisis (crisis) reputation management as a necessary but not enough method of providing antifragility of an enterprise reputation; informational transparency and its necessity to form an antifragile enterprise reputation.
The research results demonstrate that the management decentralization, limitation of the direct managerial impact is a necessary condition to provide reputation “antifragility” that is its ability of self-restoration, strengthening and self-increment as a result of the conscious use of stressors. The way of the solution of the methodological problem of the natural “management deficit” in complicated multi-vector systems in the context of the theory of the reputation management is the model of the reputation management decentralization by transferring the part of functions from managers to stakeholders.

Keywords


management decentralization; stakeholders; economic interpretation of Taleb antifragility conception; comparative assessment of stability and antifragility; business informational transparency

Full Text:

PDF

References


Gosh, A. (2012). Vysokaya reputatsiya – luchshaya zashhita ot krizisa. General'nyi direktor, 8-9. Available at: http://director.com.ua/brending-marketing-piar/vysokaya-reputatsiya-%E2%80%94-luchshaya-zashchita-ot-krizisa

Bykova, Yu. N. (2008). Delovaya reputatsiya kak kriteriy finansovoy ustoychivosti kompanii. Moscow, 155.

Solomanidina, T., Rezontov, S., Novik, V. (2005). Delovaya reputatsiya kak odno iz vazhneyshikh strategicheskikh preimushhestv kompanii. Upravlenie personalom, 5. Available at: http://www.top-personal.ru/issue.html?379

Global RepTrak® Pulse Complimentary Reports – 2014. Available at: http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/complimentary-reports-2014

Alekseenko, N. V. (2009). Upravlenie ustoychivym razvitiem promyshlennykh predpriyatiy. Ekonomika i organizatsiya upravleniya, 2, 50–60.

Zinger, O. A. (2010). Kompleksnaya otsenka ustoychivogo razvitiya promyshlennogo predpriyatiya. Vestnik INZHEKONA, 2, 373–378.

Mel'nik, T. E. (2009). Upravlenie ustoychivym razvitiem promyshlennykh predpriyatiy na osnove ispol'zovaniya effektivnogo kompleksnogo pokazatelya ego otsenki. Orlovskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet. Orel, 236.

Sergunyaev, S. N., Trubitskov, S. V. (2011). Formirovanie otsenki ustoychivogo razvitiya promyshlennogo predpriyatiya. Ekonomika i upravlenie, 2, 30–34.

Khomyachenkova, N. A. (2011). Mekhanizm integral'noy otsenki ustoychivosti razvitiya promyshlennykh predpriyatiy. Moskovskiy gosudarstvennyy institut elektronnoy tekhniki. Moscow, 21.

Gorin, S. V. (2011). Ustoychivoe funktsionirovanie promyshlennykh predpriyatiy na osnove upravleniya delovoy reputatsiey: teoriya, metodologiya, praktika. Moscow: Izd-vo OOO "Vash poligraficheskiy partner", 320.

Pentsak, Ye. (2014). Knyha: doslidzhennia "antykrykhkosti". Available at: http://economics.lb.ua/state/2014/05/21/266991_doslidzhennya_antikrihkosti.html

Kutyrkin, O. M., Slobozhaninova, L. Yu. (2006). Finansova sanatsiia pidpryiemstv. Kharkiv: Finansy i statystyka, 198.

Semeniuk, Yu. (2012). Vyznachennia problemy antykryzovoho finansovoho kontrolinhu pidpryiemstva. Ekonomicheskie nauki. Marketing i menedzhment. Available at: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Economics/6_110718.doc.htm

Shershnova, Z. Ye., Bahatskyi, V. M., Hetmantseva, N. D.; Shershnova, Z. Ye. (Ed.) (2007). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. Kyiv: KNEU, 680.

Martiusheva, L. S., Milovanova, A. B. (2006). Katehoriia "antykryzove upravlinnia" yak protsesne yavyshche. Ekonomika rozvytku, 1, 90–93.

Taleb, N. N. (2012). Antifragility: Things That Gain from Disorder. New York: Random House, 544.

Sebastian, M. (2012). U samykh pribyl'nykh kompaniy uzhasnaya reputatsiya Komp&n'oN, 21. Available at: http://www.management.com.ua/tend/tend564.html

Azoev, G. L. (1996). Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika. Moscow: Tsentr ekonomiki i marketinga, 208.

Hagstrom, R. G. (2013). The Warren Buffett Way. New York: Wiley, 320.

Gregory, A. (2015). Planning and Managing Public Relations Campaigns: A Strategic Approach (PR in Practice). London: Kogan Page, 224.

Derevianko, O. H. (2014). System of enterprise reputation management. Business Inform, 3, 381–386.

Derevianko, O. H. (2014). Identification of a company reputation management model. Economic Annals – XXI, 7-8, 92–94.

Derevianko, O. H. (2013). Building stakeholders` trust through key directions of company`s reputation management. Economic Annals – XXI, 9-10 (1), 50–52.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00432Copyright (c) 2017 Olena Derevianko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)