INTEGRAL INDICATOR OF LEVEL DIFFERENTIATION OF RESEARCH COMPETENCE FORMATION LEVEL OF FUTURE ECOLOGISTS

Sergey Kravchenko

Abstract


Environmental pollution has actualized the search for effective technologies for environmental protection, which requires ecologists with an updated professional component to be implemented, accelerated the dynamics of the educational process, and led to a constant search for methods and means of forming distinct competencies – the components of the training of future environmentalists.
According to the Bologna Declaration, the formation of research competence as an important component of professional competence is the deciding feature of the educational process for the preparation of future ecologists. An important task is to develop an appropriate diagnostic toolkit to determine the level of development of research competence through a specific indicator.
The article establishes the essence of the definition of "integral indicator", presents pilot studies to determine the list of components of the integral indicator of research competence of future environmentalists. The diagnostics of the level of formation of the research competence of students-ecologists for the given integral indicator in separate educational institutions of the ecological direction has been carried out.
The directions of further work on specification of the list and experimental verification of the components and integral indicators, presented in this article for estimation of the level of formation of research competence in the process of professional training of environmental specialists are determined.

Keywords


integral index; integral indicator of research competence of future ecologists; research competence of future ecologists

Full Text:

PDF

References


Morze, N.V., Zolochevska, M. V. (2010). Metodichna pіdgotovka maybutnіh uchitelіv іnformatiki do vikoristannya doslіdnitskih metodіv navchannya. Informatsіynі tehnologіni і zasobi navchannya, 3.

Arkhypova, M. V. (2010). Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maybutnoho inzhenera-pedahoha. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, 76, 93–96.

Golovan, M. S., Yatsenko, V. V. (2012). Sutnіst ta zmіst ponyattya “doslіdnitska kompetentnіst ”. Teorіya ta metodika navchannya fundamentalnih distsiplіn u vischіy shkolі, VII, 55–62.

Rakov, S. A., Gorokh, V. P. (1998). Explorations in Plane Geometry in Cabri and Derive Environment. Vortrage auf der 32. Tagung fur Didaktik der Matematik. Munchen, 511–518.

Burchak, L. V. (2011). Formuvannya dosldnitskoyi kompetentnostі maybutnogo vchitelya hіmіyi v sistemі vischoyi osvіti. Poltava, 20.

Prohorchuk, O. M. (2013). Spetsifіka doslіdnitskoni dіyalnostі sotsіalnih pedagogіv. Naukoviy vіsnik natsіonalnogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukrayini. Serіya: Pedagogіka, psihologіya, fіlosofіya, 192, 90–96.

Kravchenko, S. O. (2018). Obgruntuvannya sutnosti doslidnitskoyi kompetentnosti maybutnih ekologiv. Сolloquium-journal, 2 (13), 20–22.

Barkasi, V. V. (2004). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti v maybutnih uchiteliv inozemnih mov. Odessa: Pivdennoukr. derzh. ped. un-t imeni K. D. Ushinskogo, 21.

Bigich, O. B. (2004). Metodichna osvita maybutnogo vchitelya inozemnoyi movi pochatkovoyi shkoli. Kyiv: Vid. Tsentr KNLU, 278.

Volchenko, O. M. (2005). Komunikativna kompetentsiya maybutnih uchiteliv inozemnih mov u konteksti teoriyi diyalnosti, 1, 40–46.

Kravchenko, S. O. (2018). Kriteriyi, pokazniki ta rivni sformovanosti doslidnitskoyi kompetentnosti maybutnih ekologiv. Naukoviy visnik Institutu profesiyno-tehnichnoyi osviti NAPN Ukrayini, 135–142.

Grigoruk, P. M., Tkachenko, I. S. (2012). Metodi pobudovi integralnogo pokaznika. Biznes-Inform, 4 (411), 34–38.

Asherov, A. T., Logvinenko, V. G., Fedorov, I. V. (2007). Razvitie poznavatelnoy samostoyatelnosti studentov pri izuchenii distsiplin kompyuternogo tsikla. Moscow; Kharkiv, 190.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00733Copyright (c) 2018 Sergey Kravchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)