No 5 (2017)

Table of Contents

Social Sciences

Iryna Klymchuk
PDF
3-10
Marina Marko
PDF
10-16
Roman Nevzorov
PDF
16-26

Economics, Econometrics and Finance

Georgiy Revyakin
PDF
27-37
Andriy Voytseshchuk
PDF
38-47

Business, Management and Accounting

Olena Derevianko
PDF
48-56
Iryna Golyash, Valentina Panasiuk, Svitlana Sachenko
PDF
57-66

Law

Andrei Novikov
PDF
67-68