No 6 (2017)

Table of Contents

Economics, Econometrics and Finance

Antonina Sholoiko
PDF
3-7
Iryna Karp, Igor Gonak
PDF
8-15
Yuriy Pogorelov, Evhen Ivchenko
PDF
16-22
Š†ryna Solovey
PDF
23-30
Yuliia Halynska
31-36
Aleksandr Zarichuk
PDF
37-44

Social Sciences

Iryna Nikitochkina
PDF
45-51
Victoria Oliynyk
PDF
52-58