2017

PROCEEDINGS OF THE 1ST ANNUAL CONFERENCE

Table of Contents

Ecology Science

Eugenia Beletskaya, Aleksandr Ogar
PDF
3-5
Olena Veselova
PDF
6-8
Yulia Shatohina
PDF
9-11

Fundamental and Applied Physics

Iryna Halushchak
PDF
12-14
Igor Kozarchuk
PDF
15-17
Maksym Iasechko
PDF
18-20

Material Science

Ludmila Andriievska, Natalia Marchuk
PDF
21-23
Alla Kariuk, Ilona Yurko
PDF
24-26
Nikolai Kobasko
PDF
27-30

Computer Sciences

Ivan Zhezhera, Ouissam Boudiba
PDF
31-33
Viacheslav Moskalenko
PDF
34-36
Dmitry Tatievskyi
PDF
37-39

Mechanics Science

Olha Bambura, Oleksii Rezydent
PDF
40-41
Yevgeniy Kalinichenko
PDF
42-44
Ruslan Markul, Vitalii Kovalchuk
PDF
45-47
Serhii Morhun
PDF
48-50
Vladimir Pirogov
PDF
51-53

Chemical Engineering

Taras Nyzhnyk
PDF
54-56
Oleksii Shestopalov, Nataliia Ponomarova
PDF
57-59